Diesel-System


SA POUŽÍVA DO VŠETKÝCH VZNETOVÝCH (DIESELOVÝCH) MOTOROV NA ZLEPŠENIE KVALITY PALIVA PODĽA DIN/EN/590 A RME, PME A PRE INÉ BIOPALIVÁ. PRE VŠETKY FILTRE JEMNÝCH ČASTÍC (S ROZTOKOM AMONIAKU I BEZ), VŠETKY SYSTÉMY KATALYZÁTOROV (OXI-, NOX-MEMORY A SCR), VŠETKY ATMOSFERICKÉ A PREPLŇOVAVÉ MOTORY, VŠETKY PRIAME A NEPRIAME VSTREKOVACIE SYSTÉMY, PUMPE-DÜSE  A COMMON RAIL.


 

 • ODSTRAŇUJE TRVALO VŠETKY PREVÁDZKOVO TECHNICKÉ NEČISTOTY V CELOM NAFTOVOM PALIVOVOM SYSTÉME OD NÁDRŽE AŽ PO SPAĽOVACÍ PRIESTOR
 • ODSTRAŇUJE SKARBONIZOVANÉ USADENINY VO VSTREKOVACÍCH TRYSKÁCH A ČERPADLOCH.
 • ODSTRAŇUJE V SPAĽOVACOM PRIESTORE USADENINY KARBÓNU
 • PREMAZÁVA A CHRÁNI VRCHNÉ PLOCHY VALCOV
 • ZAMEDZUJE OXIDÁCIÍ PALIVA
 • ZNIŽUJE TVORBU MIKROORGANIZMOV
 • ZLEPŠUJE ROZPRAŠOVANIE PALIVA
 • DOPLŇUJE CHÝBAJÚCE  MAZANIE U PALÍV S NÍZKYM OBSAHOM SÍRY
 • ROZPÚŠŤA PARAFÍNOVÉ KRYŠTÁLY ZA ZNÍŽENÝCH TEPLÔT

ZARUČUJE

 • ČISTÉ A DOKONALÉ SPAĽOVANIE
 • OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZNÍŽENIE DYMIVOSTI
 • ZARUČUJE PREDPÍSANÉ EMISNÉ HODNOTY
 • OPTIMALIZUJE STUDENÝ ŠTART
 • ZLEPŠUJE VÝKON MOTORA
 • VÝRAZNE ZNIŽUJE SPOTREBU
 • PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ VSTREKOVACÍCH ZARIADENÍ
 • PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ KATALYZÁTORA

POUŽITIE

 PRIDAJTE JEDNU DÓZU (400ML) EUROSOL DIESEL-SYSTEM PRAVIDELNE DO PALIVOVEJ NÁDRŽE PRI KAŽDOM VÝROBCOM PREDPÍSANOM SERVISNOM INTERVALE.

 

JEDNA DÓZA (400 ML) EUROSOL DIESEL-SYSTEM VYSTAČÍ PRE MAXIMÁLNE 150 LITROV PALIVA.