Benzin-System


SA POUŽÍVA DO VŠETKÝCH DVOCH, ŠTVORTAKTNÝCH A TIEŽ WANKELOVÝCH MOTOROV NA ZLEPŠENIE KVALITY PALIVA PODĽA DIN/EN/228 VRÁTANE BIOPALÍV. PRE VŠETKÝCH KATALYZÁTOROV, VŠETKY ATMOSFERICKÉ A PREPLŇOVANÉ MOTORY, VŠETKY PRIAME A NEPRIAME VSTREKOVACIE SYSTÉMY A KARBURÁTORY.


 

 • ODSTRAŇUJE PREVÁDSKOVO TECHNICKÉ NEČISTOTY V CELOM PALIVOVOM SYSTÉME OD NÁDRŽE AŽ PO SPAĽOVACÍ PRIESTOR.
 • ODSTRAŇUJE SKARBONIZOVANÉ USADENINY V KARBURÁTORE, VO VSTREKOVACÍCH TRYSKÁCH A OSTATNÝCH KOMPONENTOCH PALIVOVÉHO SYSTÉMU.
 • ODSTRAŇUJE V SPAĽOVACOM PRIESTORE USADENINY KARBÓNU.
 • ODSTRAŇUJE VLHKOSŤ A KONDENZÁTY Z CELÉHO PALIVOVÉHO SYSTÉMU.
 • PREMAZÁVA A CHRÁNI VRCHNÉ PLOCHY VALCOV.
 • ODSTRAŇUJE ŠKODLIVÝ A NEPRÍJEMNÝ ZÁPACH SÍRY U VOZIDIEL S KATALYZÁTOROM.

ZARUČUJE

 • ČISTÉ A DOKONALÉ SPAĽOVANIE
 • ZNATEĽNÚ ÚSPORU PALIVA
 • ZLEPŠENIE VÝKONU MOTORA
 • OCHRANA PROTI KORÓZII
 • DODRŽIAVANIE POVINNÝCH LIMITOV VÝFUKOVÝCH EMISIÍ
 • FUNKČNÁ ZÁRUKA VYSOKÉHO VÝKONU KATALYZÁTORA

POUŽITIE

PRIDAJTE JEDNU DÓZU (400ML) EUROSOL BENZIN-SYSTEM PRAVIDELNE DO PALIVOVEJ NÁDRŽE PRI KAŽDOM VÝROBCOM PREDPÍSANOM SERVISNOM INTERVALU.

 

JEDNA DÓZA (400 ML) EUROSOL BENZIN-SYSTEM VYSTAČÍ PRE MAXIMÁLNE 150 LITROV BENZÍNU.